Stichting Kloek

1. Naam: Stichting Kloek

2. Fiscaal nummer: 804390721

3. Contactgegevens :
    De heer drs. R. (Ruud) Kuhn, secretaris
    Langelaar 33
    4847 EK Teteringen
    E: stichtingkloek@gmail.com

    Aanvragen voor ondersteuning kunnen uitsluitend digitaal (per e-mail) worden ingediend en dienen tenminste een deugdelijke        
    motivatie, een projectbeschrijving en een begroting (inclusief dekkingsplan) te bevatten. Zie aanvraagformulier bij punt 10.

4. Bestuurssamenstelling:

    De heer J.A.J.M. (Jeroen) Smeulders, voorzitter
    De heer drs. R. (Ruud) Kuhn, secretaris
    De heer J.B. (Joop) Meijsen, penningmeester
    Mevrouw P.M. (Petra) Roemer, lid

5. Beleidsplan: zie beleidsplan.

6. Beloningsbeleid: Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten; zij kunnen de voor de stichting gemaakte
    kosten declareren.

7. Doelstelling: Het ondersteunen van mensen met een beperking woonachtig in de Provincie Noord Brabant en van organisaties
    en personen in deze provincie, die werkzaam zijn ten behoeve van mensen met een beperking.

8. Verslag activiteiten: zie recent jaarverslag.

9. Financiële verantwoording: zie recent jaarverslag.

10. Aanvraagformulier: Steun aanvragen.


maart 2024